Högkostnadsskyddet för tandvård-så fungerar det

Högkostnadsskydd för tandvård finns tillgänglig för personer som bor och jobbar i Sverige. I vissa fall kan även personer som bor utanför Sverige ha rätt till högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att du som patient endast behöver betala en del av kostnaden för tandvård när den överstiger en viss summa. Försäkringskassan täcker 50% av referenspriset när det överstiger 3000 kronor per år och 80% efter 15000 kronor. Referenspriset är bestämt av TLV och sätter standarden för vad olika tandvårdsbehandlingar ska kosta. Om priset för din behandling är högre än referenspriset för samma behandling får du som patient själv betala mellanskillnaden. Högkostnadsskyddet gäller oftast endast för vissa tandvårdsbehandlingar. Exempelvis ingår inte estetiska behandlingar i högkostnadsskyddet.